Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację Klientów w sporach dotyczących ubezpieczeń społecznych. System ubezpieczeń społecznych jest dość skomplikowany a Klienci często nie radzą sobie z zawiłymi formalnościami. Ubezpieczenia społeczne to nie tylko świadczenia emerytalne, ale często spór z ZUS lub KRUS dotyczący jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy lub w drodze do lub z pracy. Pomagamy również Klientom, którzy pracowali w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, a mimo to organ rentowy odmawia im świadczenia uzupełniającego.

Nasza pomoc obejmuje między innymi:

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS,
  • reprezentację klientów przed Sądami i urzędami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie odwołań od orzeczeń wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • reprezentację w sprawach dotyczących odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku wykonywaną pracą.

Nasi Radcy Prawni

specjalizujący się w tej dziedzinie