Radca prawny

Kamil Radel

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2018 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odszkodowań, prawa zobowiązań oraz prawa własności intelektualnej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo administracyjne i ochrona baz danych. Prawnik ten sprawdza się również w problematyce tzw. kredytów frankowych. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej. Ten prawnik ze stoickim spokojem zajmie się złożonymi problemami prawnymi i wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.