Radca prawny

Krzysztof Radel

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie – w Zakładzie Prawa Handlowego – obronił prace doktorancką traktującą o instytucji dożywocia. Od 2010 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu wykładów i szkoleń z zakresu prawa cywilnego. W Kancelarii zajmuje się prawem gospodarczym i handlowym (w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym spadkowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców z branży budowlanej, usługowej oraz organów administracji publicznej. Prawo budowlane i obsługa prawna przedsiębiorstw to dziedziny, w których prawnik ten jest specjalistą.

Radca prawny Krzysztof Radel