Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach rozpatrywanych przez organy administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego. Świadczone usługi obejmują prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym reprezentację Klientów przed organami administracyjnymi, sporządzanie środków odwoławczych w toku postępowania administracyjnego (odwołania, zażalenia, skargi). Reprezentujemy również klientów przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  
Klienci nie muszą znajdować się na pozycji przegranej w sporze z urzędem lub jednostką samorządu terytorialnego, ale często niezbędna okazuje się pomoc specjalisty z danej dziedziny.  
Nasi prawnicy zajmują się dość specyficzną problematyką, jaką jest niewątpliwie prawo weterynaryjne i związane z nią zagadnienia administracyjne. Wiedzę i doświadczenie prawników uzupełnia stała obsługa jednego z lokalnych urzędów.