Radca prawny

Ewa Paul-Biały

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odbyła aplikację radcowską. Od 2015 r. wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń. Prowadzi również sprawy związane z prawem medycznym, w tym dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej oraz posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia świadczeń, wynikających z szeroko rozumianego błędu w sztuce medycznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również sprawy dotyczące prawa rodzinnego. Panią Ewę charakteryzuje maksymalne zaangażowanie w rozwiązywaną sprawę i dążenie do uzyskania jak najlepszego rezultatu dla swojego Klienta.