Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych oraz bezpośrednio związanych ze skutkami wydanego przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, a w szczególności:

  • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
  • reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniach sądowych,
  • prowadzimy sprawy o dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałe w wyniku nabycia spadku, w tym o dział nieruchomości rolnych,
  • dokonujemy stosownych wpisów w księgach wieczystych,
  • doradzamy w przedmiocie uregulowania kwestii podatkowych po nabyciu spadku,
  • prowadzimy sprawy o zachowek i rozrządzenia testamentowe.
Często spadkobiercy zwlekają wiele lat z uregulowaniem spraw związanych z dziedziczeniem po osobach bliskich, a to z kolei powoduje później szereg problemów natury prawnej. Nasi prawnicy chętnie pomogą w załatwieniu wszelkich formalności dotyczących otrzymanego spadku, w tym ewentualnych długów spadkowych.