Prawo nieruchomości

W ramach świadczonych usług, Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego. Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowujemy wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym, zajmujemy się sporami sąsiedzkimi i rozgraniczeniowymi. Reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach związanych z nieruchomościami, w tym w procesach budowlanych. 
Prężnie rozwijająca się branża budowlana skutkuje z jednej strony pojawieniem się wielu praktycznych problemów związanych z wszelkiego rodzaju wadami/usterkami budowlanymi, a z drugiej strony czysto formalnych związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń/zezwoleń i decyzji administracyjnych. 
Z praktyki funkcjonowania kancelarii wynika, że w regionie miasta Wysokie Mazowieckie pojawia się wiele sporów związanych z instytucją zasiedzenia nieruchomości. Nie rzadko pomiędzy sąsiadami od wielu lat trwa spór, jeśli chodzi o sporną granicę pomiędzy posesjami. Spotykany problem to również problematyka wszelkiego rodzaju ustanowionych na nieruchomości służebności gruntowych, a zwłaszcza drogi koniecznej. Na czasie jest też tematyka wydzierżawienia nieruchomości pod famę fotowoltaiczną i jednostronne umowy przedstawiane Klientom do podpisu przez ogólnopolskie firmy.