Przypominamy o formalnej zmianie adresu naszej Kancelarii – Plac Odrodzenia 11 Wysokie Mazowieckie

Przypominamy o formalnej zmianie adresu naszej Kancelarii. Do niedawna korespondencję odbieraliśmy pod adresem Plac Odrodzenia 5 w Wysokiem Mazowieckiem. Aktualnie nasz adres to Plac Odrodzenia 11. Co istotne, biuro mieści się w tym samym miejscu. Zmiana adresu wiąże się z decyzjami administracyjnymi władz miasta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych. Przed wizytą w biurze prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny/mailowy lub poprzez stronę internetową.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 16.10.2023 r. o konieczności zwrotu zadatku

Prawnikom naszej Kancelarii udało się zmienić niekorzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Wyrokiem z dnia 16.10.2023 r., o sygn. akt I Ca 232/23, Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny zmienił ów werdykt i uwzględnił żądanie zawarte w pozwie w całości.

Sprawa dotyczyła zwrotu na rzecz naszego Klienta zadatku uiszczonego w ramach zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Przeciwnik forsował stanowisko, zgodnie z którym, jeśli termin zawarcia umowy przyrzeczonej upłynął bezskutecznie, to umowa przedwstępna wygasa. Tymczasem Sąd uznał, że obie strony były uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej po tym terminie. Gdyby pozwany rzeczywiście miał wolę zawarcia takiej umowy wyznaczyłby dodatkowy termin, który byłby wiążący dla stron. Po upływie terminu przewidzianego w umowie przedwstępnej to właśnie powód zabiegał o podpisanie umowy przyrzeczonej.

W odpowiedzi na pisemne wezwanie Klienta do zawarcia umowy sprzedaży pozwany zdecydował się na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zatrzymaniu zadatku. Sęk jednak w tym, że ów oświadczenie było poprzedzone ustnymi i pisemnymi wezwaniami do wywiązania się przez pozwanego z umowy przedwstępnej. Tak więc pozwany nie wypełnił przesłanek przewidzianych w art. 394 § 1 k.c. i nie mógł liczyć w tym zakresie na ochronę prawną. W obliczu powyższego Sąd II instancji uznał, że niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Skutkuje to obowiązkiem zwrócenia zadatku na podstawie art. 394 § 3 k.c., a nie jego zatrzymaniem.

Formalna zmiana adresu Kancelarii w Wysokiem Mazowieckiem, ale biuro w tym samym miejscu

Drodzy Klienci,

Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem dokonał zmian w zakresie numeracji budynków przy ul. Plac Odrodzenia. Do tej pory nasza kancelaria mieściła się pod adresem: Plac Odrodzenia 5. Aktualnie z formalnego punktu widzenia nasze biuro mieści się pod adresem: Plac Odrodzenia 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Tak więc wszelką korespondencję prosimy kierować już pod nowy adres naszej kancelarii.

Oczywiście nasze biuro znajduje się w tym samym miejscu i zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług. Prosimy o wcześniejszy telefon, sms lub e-mail w sprawie umówienia konkretnego terminu spotkania.

Pozdrawiamy – zespół Kancelarii Radców Prawnych w Wysokiem Mazowieckiem.