W 2023 roku poważne zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych i działalności ubezpieczeniowej

Wygląda na to, że rok 2023 przyniesie istotne zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych i samej działalności ubezpieczeniowej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zmiany pojawią się również w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Z punktu widzenia potencjalnej osoby poszkodowanej doniosłe znaczenie będzie miała zmiana w przedmiocie wysokości sum gwarancyjnych w OC komunikacyjnym. Do 29 876 400 złotych wzrośnie górna granica odpowiedzialności w przypadku szkód na osobie i 6 021 600 złotych w przypadku szkód w mieniu. Limity te dotyczą jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Ciekawostką jest to, że sumy te podane mają być w złotówkach, a nie w walucie euro.

Istotna jest też zmiana, która ma na celu określenie na nowo definicji ruchu pojazdów mechanicznych. Nowelizacja powinna doprowadzić do ujednolicenia dość niejednoznacznego stanowiska orzecznictwa i doktryny. Szeroka definicja ruchu pojazdów obejmować ma jedynie te przypadki, kiedy pojazd spełnia w momencie zdarzenia funkcję transportową. Nowa definicja spowoduje więc wyłączenie z ubezpieczenia OC szkód wywołanych przez pojazdy wykorzystywane jako narzędzie pracy (koparki, walce etc.). W rezultacie przedsiębiorcy będą musieli poważnie zastanowić się nad zakupem polisy dotyczącej stricte prowadzonej działalności gospodarczej.

Z powyższą zmianą wiąże się wyłączenie spod reżimu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów wolnobieżnych. Pojazdem w rozumieniu w/w ustawy nie będzie przykładowo pojazd, którego maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 25 km/h lub który porusza się po szynach. W projekcie Ministerstwo zaproponowało też nowe i zmodyfikowane zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG zajmie się wypłata świadczeń odszkodowawczych w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. Zadaniem PBUK będzie wypłata świadczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terytorium innego państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego, sygnatariusza Porozumienia Wielostronnego.

foto: pixabay.com