Rzecznik Finansowy z nowymi kompetencjami od 1 stycznia 2023 roku

W piątek 04.11.2022 r. Sejm uchwalił m. in. nowelizację ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Co ważne uchwalone zmiany w znakomitej części wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Z punktu widzenia konsumentów i instytucji finansowych najważniejsza informacja jest taka, że naniesione zmiany wzmocnią kompetencje Rzecznika finansowego. Przypomnijmy, że zasadniczym zadaniem Rzecznika jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego. Tymi podmiotami są przede wszystkim zakłady ubezpieczeń, biura maklerskie i banki. Rzecznik rozpatruje reklamacje, udziela porad i wsparcia osobom fizycznym, które są stroną umowy z podmiotem rynku finansowego.

Po nowelizacji Rzecznik zyska przede wszystkim uprawnienie do inicjowania postępowań cywilnych. Jednocześnie podmiot ten będzie mógł wziąć udział w toczącym się już procesie cywilnym. Przesłanką do wzięcia aktywnego udziału przez Rzecznika stanie się ochrona praw klientów podmiotów rynku finansowego. Co istotne, kompetencja ta nie będzie ograniczać się jedynie do ściśle określonej kategorii spraw cywilnych i podmiotów. Nie chodzi więc tylko o sprawy dotyczące stosowanych wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych.

Nowelizacja zakłada również możliwość tworzenia biur terenowych Rzecznika finansowego. To ma z kolei spowodować większą dostępność tego urzędu państwowego dla obywateli. Przyjęte zmiany wydają się być dość logiczne i korzystne z punktu widzenia słabszej strony stosunków umownych (np. umów ubezpieczenia). Warto odnotować, że uchwalone przepisy przewidują takie zadania i model działania, który upodabnia urząd Rzecznika finansowego do Rzecznika konsumentów.

Foto: pixabay.com