Przypominamy o formalnej zmianie adresu naszej Kancelarii – Plac Odrodzenia 11 Wysokie Mazowieckie

Przypominamy o formalnej zmianie adresu naszej Kancelarii. Do niedawna korespondencję odbieraliśmy pod adresem Plac Odrodzenia 5 w Wysokiem Mazowieckiem. Aktualnie nasz adres to Plac Odrodzenia 11. Co istotne, biuro mieści się w tym samym miejscu. Zmiana adresu wiąże się z decyzjami administracyjnymi władz miasta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych. Przed wizytą w biurze prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny/mailowy lub poprzez stronę internetową.

Formalna zmiana adresu Kancelarii w Wysokiem Mazowieckiem, ale biuro w tym samym miejscu

Drodzy Klienci,

Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem dokonał zmian w zakresie numeracji budynków przy ul. Plac Odrodzenia. Do tej pory nasza kancelaria mieściła się pod adresem: Plac Odrodzenia 5. Aktualnie z formalnego punktu widzenia nasze biuro mieści się pod adresem: Plac Odrodzenia 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Tak więc wszelką korespondencję prosimy kierować już pod nowy adres naszej kancelarii.

Oczywiście nasze biuro znajduje się w tym samym miejscu i zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług. Prosimy o wcześniejszy telefon, sms lub e-mail w sprawie umówienia konkretnego terminu spotkania.

Pozdrawiamy – zespół Kancelarii Radców Prawnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Przesądzona odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń za szkodę z ubezpieczenia mienia firmy

Prawnikom naszej Kancelarii udało się przeforsować przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydziałem Gospodarczym odpowiedzialność TU za szkodę z ubezpieczenia mienia firmy naszego Klienta. Wyrokiem  z dnia 27.04.2023 r. Sąd zasądził roszczenie częściowe i zaakceptował podnoszoną przez nas argumentację.

Klient na datę szkody posiadał wykupioną polisę ubezpieczeniową, obejmującą mienie znajdujące się w posiadaniu firmy. W okresie ubezpieczenia nastąpiło przepięcie instalacji elektrycznej, które spowodowało uszkodzeniu wielu urządzeń elektrycznych. Ze względu na natłok obowiązków Klient zgłosił szkodę TU po kilku miesiącach. To pozwoliło ubezpieczycielowi na podniesienie zarzutów związanych ze spóźnionym zgłoszeniem szkody i skutkowało odmówieniem przyjęcia odpowiedzialności. Drobiazgowa analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczenia doprowadziła jednak do wniosku, że fakt ten nie powinien stanowić przeszkody w wypłacie należnego odszkodowania.

W toku procesu nasi prawnicy zawnioskowali o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny sprzętu elektronicznego. Specjalista ten wycenił uszkodzony sprzęt elektroniczny z datą wsteczną. Sąd przesłuchał w trakcie postępowania przedstawicieli spółki i dopuścił dowód z faktur dokumentujących poniesiony koszt zakupu sprzętu. Zgodnie z OWU prawnicy wnioskowali o wycenę sprzętu jako nowego na datę powstania szkody. Ostatecznie Sąd I instancji zaakceptował w pełni argumentację Kancelarii i zasądził część należnego świadczenia odszkodowawczego.