Do 21 sierpnia frankowicze mają czas na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Frankowicze posiadający kredyt walutowy w Getin Noble Banku mogli już od dłuższego czasu spodziewać się takiego rozwiązania. Fatalna sytuacja finansowa Banku nie jest żadną tajemnicą i wymaga ona od kredytobiorców odpowiedniej reakcji. Osoby, którym przysługują wierzytelności w stosunku do Banku, powinny do dnia 21 sierpnia 2023 r. zgłosić je do syndyka Getin Noble Banku. Zachowanie wskazanego terminu pozwoli dokonać zgłoszenia bez dodatkowych kosztów. Co istotne, zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem platformy – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Inne formy zgłoszenia wierzytelności nie odniosą skutku prawnego. Zgłoszenie następuje za pomocą specjalnie przygotowanego ku temu formularza elektronicznego.

Oczywiście w takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim osoby, które posiadają kredyt w Getin Banku. Chodzi tu o kredyty indeksowane lub denominowane z zastosowaniem kursów waluty franka szwajcarskiego. Toczy się wiele postępowań dotyczących ustalenia nieważności umów kredytowych lub zwrotu kredytów już nadpłaconych. Sprawne potrącenie wzajemnych wierzytelności i ich zgłoszenie syndykowi zwiększy szanse na odzyskanie należnych środków pieniężnych. Kancelaria oferuje pomoc również w zakresie reprezentacji klientów na etapie postępowania upadłościowego.

Foto: pixabay.com