Ponownie TSUE wyrokuje na korzyść frankowiczów w dniu 21.09.2023 r.

Po raz kolejny TSUE opowiedział się wyraźnie po stronie osób, które posiadają kredyt w walucie frank szwajcarski. W dniu 21.09.2023 r. Sąd ten udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście, a sprawę rozpoznano pod sygn. akt C-139/22.

Polski Sąd rozpoznający sprawę powziął wątpliwość, jak procedować gdy postanowienie umowy kredytowej znajduje się w rejestrze klauzul abuzywnych UOKiK. Dodatkowo Sąd miał pochylić się nad kwestią obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy wobec konsumenta, który jest jednak specjalistą w danej dziedzinie. Jednocześnie TSUE wypowiedział się w przedmiocie zastąpienia nieuczciwej klauzuli prawidłową, na życzenie konsumenta.

Warto odnotować, że 25 maja 2021 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do krajowego rejestru klauzul niedozwolonych postanowienia wzorca umowy stosowanego przez mBank. I to te postanowienia znalazły się w umowie, którą ocenia właśnie warszawski Sąd. Jeśli nieuczciwa klauzula została przez organy krajowe wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych, to nie ma potrzeby każdorazowego badania jego abuzywności. Mówiąc wprost rejestr klauzul niedozwolonych wystarczy, aby bez karkołomnych interpretacji i ocen uznać, iż ów klauzula powoduje nieważność umowy kredytowej.

Takie rozstrzygnięcie powinno w naszej ocenie spowodować przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych, bez przesadnego postępowania dowodowego. Do wydania wyroku może okazać się wystarczająca sama analiza umowy pod kątem powszechnego rejestru klauzul. Trzeba jednak wiedzieć, że póki co rejestr klauzul UOKiK nie zawiera zbyt wiele takich klauzul. Pomocniczo można posiłkować się zestawieniem przygotowanym przez Rzecznika Finansowego.

TSUE oznajmił też, że obowiązek informacyjny przedsiębiorcy nie powinien mieć innego zakresu, jeśli dotyczy konsumenta „świadomego” i „nieświadomego”. Każdy konsument winien być traktowany w sposób jednakowy, niezależnie od tego, czy dana osoba jest w codziennym życiu specjalistą w danej dziedzinie.

Wyrok TSUE z całą pewnością umacnia pozycję frankowiczów w sporach sądowych z Bankami, ale też umacnia pozycję wszystkich konsumentów.

Foto: pixabay.com

Do 21 sierpnia frankowicze mają czas na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Frankowicze posiadający kredyt walutowy w Getin Noble Banku mogli już od dłuższego czasu spodziewać się takiego rozwiązania. Fatalna sytuacja finansowa Banku nie jest żadną tajemnicą i wymaga ona od kredytobiorców odpowiedniej reakcji. Osoby, którym przysługują wierzytelności w stosunku do Banku, powinny do dnia 21 sierpnia 2023 r. zgłosić je do syndyka Getin Noble Banku. Zachowanie wskazanego terminu pozwoli dokonać zgłoszenia bez dodatkowych kosztów. Co istotne, zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem platformy – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Inne formy zgłoszenia wierzytelności nie odniosą skutku prawnego. Zgłoszenie następuje za pomocą specjalnie przygotowanego ku temu formularza elektronicznego.

Oczywiście w takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim osoby, które posiadają kredyt w Getin Banku. Chodzi tu o kredyty indeksowane lub denominowane z zastosowaniem kursów waluty franka szwajcarskiego. Toczy się wiele postępowań dotyczących ustalenia nieważności umów kredytowych lub zwrotu kredytów już nadpłaconych. Sprawne potrącenie wzajemnych wierzytelności i ich zgłoszenie syndykowi zwiększy szanse na odzyskanie należnych środków pieniężnych. Kancelaria oferuje pomoc również w zakresie reprezentacji klientów na etapie postępowania upadłościowego.

Foto: pixabay.com

 

Wygrana w sprawie nadpłaconego kredytu frankowego – wyrok z dnia 19.06.2023 r.

Nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces w sprawie frankowej. Prawnikom udało się wywalczyć w Sądzie Rejonowym w Białymstoku zwrot nadpłaconego kredytu frankowego. Uznanie za nieważną umowy zawartej przez Klienta z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółce akcyjnej w Warszawie skutkuje koniecznością zwrotu przez Bank kwoty 66.847,34 zł. Klient spłacił zaciągnięty kredyt, a więc pozew obejmował żądanie zwrotu nadpłaty.

Sprawdź, czy Twoja umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone i jakimi roszczeniami dysponujesz w stosunku do Banku. Wciąż wiele osób spłaca drastycznie niekorzystne raty kredytowe lub nie domaga się zwrotu nadpłaconych kredytów w obcej walucie.