W 2023 roku dalsza liberalizacja i cyfryzacja Prawa budowlanego

Jak wynika z informacji podanych przez Ministra Rozwoju Waldemara Budy, Prawo budowlane w 2023 r. doczeka się ważnych zmian.

W pierwszym kwartale 2023 roku mają wejść w życie zmiany, które pozwolą na budowę domów powyżej 70 m. kw. bez pozwolenia. Aktualnie obowiązujące przepisy różnicują sytuację prawną inwestorów w zależności od powierzchni domu, który mają zamiar wybudować. W przypadku obiektów poniżej 70 m. kw. można aktualnie korzystać z uproszczonej procedury. Polega ona na tym, że inwestor może zainicjować proces budowlany bez pozwolenia; bez ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Nowelizacja nie przewiduje jednak tak daleko idącej liberalizacji. Owszem, będzie można rozpocząć budowę domu bez uzyskania pozwolenia na budowę, ale pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika i prowadzenia dziennika budowy. Planowana nowelizacja przewiduje też możliwość rozpoczęcia użytkowania domu po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i zdatności budynku do użytku. Zmiana ta likwiduje więc dodatkowe formalności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Modyfikacji dotychczasowych przepisów i nowych rozwiązań ma być zdecydowanie więcej. Widać wyraźnie, że ustawodawcy zależy na dalszej deregulacji procesu budowlanego i cyfryzacji postępowań administracyjnych. Wspomnieć należy chociażby o rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy, czy utworzeniu Bazy Projektów Budowlanych. Co ciekawe, planowane zmiany spowodują wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Tym niemniej proces legislacyjny ciągle trwa i musimy zaczekać jeszcze na finalną treść nowelizacji.

Foto: pixabay.com