Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.

Zmiany w treści ustawy wynikają z konieczności implementowania najnowszych zmian unijnych dyrektyw. Te akty prawne traktują o prawach konsumentów. Wedle zapowiedzi prawodawców zmiany mają zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę konsumentów w relacji z przedsiębiorcami.

Najważniejsza zmiana z punktu widzenia konsumentów to szersza definicja umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy i jej doprecyzowanie. Teraz do umów tego rodzaju zaliczać będziemy kontrakty, które konsument zawarł w trakcie nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy w takich warunkach, to konsument będzie miał prawo na odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni i bez kosztów. Tego typu akcje promocyjne są prawdziwą „plagą” w Polsce i często prowadzą do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi przez uczestników.

Nowelizacja ogranicza również możliwość zawierania umów o świadczenie usług finansowych na pokazach lub wycieczkach. Tego typu usługi były często uzupełnieniem kontraktu dotyczącego zakupu drogich towarów konsumpcyjnych.

Wprowadzone zmiany przewidują wymóg, aby w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi przedsiębiorca podawał informację o najniższej cenie tego towaru lub też usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W praktyce reklamowane przez wielkie podmioty handlowe promocje nie były tak korzystne i realna, jak mogłoby się wydawać.

Nowe przepisy ustawy mają zapobiegać także niechcianym połączeniom telefonicznym od wirtualnych konsultantów (robocalls). Zmianę jest pozytywna, albowiem proceder nękania konsumentów takimi połączeniami przedsiębiorcy prowadzą na szeroką skalę.

Foto: pixabay.com