Radca prawny
Zbigniew Jacek Minkiewicz

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2006-2010 odbywał aplikację radcowską. Od 2010 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie administracyjnym i prawie pracy. Prowadzi kompleksową obsługę prawną organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, handlowej i reklamowej. Aktualnie zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z z zakresu prawa weterynaryjnego. Prawnik ten dysponuje imponującym doświadczeniem i zdolnością znajdowania rozwiązań prawnych tam, gdzie inni prawnicy rozkładają ręce.

Radca prawny
Kamil Radel

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2018 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odszkodowań, prawa zobowiązań oraz prawa własności intelektualnej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo administracyjne i ochrona baz danych. Prawnik ten sprawdza się również w problematyce tzw. kredytów frankowych. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej. Ten prawnik ze stoickim spokojem zajmie się złożonymi problemami prawnymi i wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.