Radca prawny
Krzysztof Radel

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie – w Zakładzie Prawa Handlowego – obronił prace doktorancką traktującą o instytucji dożywocia. Od 2010 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu wykładów i szkoleń z zakresu prawa cywilnego. W Kancelarii zajmuje się prawem gospodarczym i handlowym (w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym spadkowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców z branży budowlanej, usługowej oraz organów administracji publicznej. Prawo budowlane i obsługa prawna przedsiębiorstw to dziedziny, w których prawnik ten jest specjalistą.

Radca prawny
Karolina Sieńko

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2017 r. wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów w obrocie gospodarczym. Charakteryzuje ją bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W Kancelarii zajmuje się również kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym szkoły wyższej. Pani Karolina słynie ze swej sumienności i skrupulatności w każdym działaniu.

Radca prawny
Kamil Radel

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2018 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odszkodowań, prawa zobowiązań oraz prawa własności intelektualnej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo administracyjne i ochrona baz danych. Prawnik ten sprawdza się również w problematyce tzw. kredytów frankowych. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej. Ten prawnik ze stoickim spokojem zajmie się złożonymi problemami prawnymi i wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.