Radca prawny
Krzysztof Radel

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie – w Zakładzie Prawa Handlowego – obronił prace doktorancką traktującą o instytucji dożywocia. Od 2010 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu wykładów i szkoleń z zakresu prawa cywilnego. W Kancelarii zajmuje się prawem gospodarczym i handlowym (w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym spadkowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców z branży budowlanej, usługowej oraz organów administracji publicznej. Prawo budowlane i obsługa prawna przedsiębiorstw to dziedziny, w których prawnik ten jest specjalistą.

Radca prawny
Zbigniew Jacek Minkiewicz

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2006-2010 odbywał aplikację radcowską. Od 2010 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie administracyjnym i prawie pracy. Prowadzi kompleksową obsługę prawną organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, handlowej i reklamowej. Aktualnie zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z z zakresu prawa weterynaryjnego. Prawnik ten dysponuje imponującym doświadczeniem i zdolnością znajdowania rozwiązań prawnych tam, gdzie inni prawnicy rozkładają ręce.

Radca prawny
Mateusz Szemiot

Ten prawnik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym również w języku angielskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa ubezpieczeń. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również sprawy dotyczące prawa medycznego i weterynaryjnego. Tego prawnika cechuje bardzo dobry kontakt z Klientami i wyrafinowana argumentacja prawnicza.

Radca prawny
Ewa Paul-Biały

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odbyła aplikację radcowską. Od 2015 r. wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń. Prowadzi również sprawy związane z prawem medycznym, w tym dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej oraz posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia świadczeń, wynikających z szeroko rozumianego błędu w sztuce medycznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również sprawy dotyczące prawa rodzinnego. Panią Ewę charakteryzuje maksymalne zaangażowanie w rozwiązywaną sprawę i dążenie do uzyskania jak najlepszego rezultatu dla swojego Klienta.