Radca prawny
Kamil Radel

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2018 r. wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odszkodowań, prawa zobowiązań oraz prawa własności intelektualnej. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo administracyjne i ochrona baz danych. Prawnik ten sprawdza się również w problematyce tzw. kredytów frankowych. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej. Ten prawnik ze stoickim spokojem zajmie się złożonymi problemami prawnymi i wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.

Radca prawny
Ewa Paul-Biały

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odbyła aplikację radcowską. Od 2015 r. wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń. Prowadzi również sprawy związane z prawem medycznym, w tym dotyczące odpowiedzialności cywilnej lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej oraz posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia świadczeń, wynikających z szeroko rozumianego błędu w sztuce medycznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również sprawy dotyczące prawa rodzinnego. Panią Ewę charakteryzuje maksymalne zaangażowanie w rozwiązywaną sprawę i dążenie do uzyskania jak najlepszego rezultatu dla swojego Klienta.