Przypominamy o formalnej zmianie adresu naszej Kancelarii – Plac Odrodzenia 11 Wysokie Mazowieckie

Przypominamy o formalnej zmianie adresu naszej Kancelarii. Do niedawna korespondencję odbieraliśmy pod adresem Plac Odrodzenia 5 w Wysokiem Mazowieckiem. Aktualnie nasz adres to Plac Odrodzenia 11. Co istotne, biuro mieści się w tym samym miejscu. Zmiana adresu wiąże się z decyzjami administracyjnymi władz miasta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych. Przed wizytą w biurze prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny/mailowy lub poprzez stronę internetową.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy e-hulajnóg?

W dniu 23 grudnia 2023 roku wejdzie w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/2118 z 24 listopada 2021. Akt prawny znowelizuje dotychczasowe regulacje dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

Każdy chyba dostrzegł już, że w Polsce skokowo zwiększyła się liczba użytkowników hulajnóg elektrycznych. Coraz głośniej mówi się więc o objęciu posiadaczy takich środków lokomocji obowiązkiem wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Mowa tu o ubezpieczeniu obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem e-hulajnóg. Takie rozwiązanie obowiązuje już w niektórych państwach europejskich takich, jak Francja, Holandia, Niemcy, czy Norwegia. Nie ma jednak jak dotąd jednego, spójnego rozwiązania prawnego dla tego dość specyficznego jednak ubezpieczenia. W kolejnych państwach UE pojawiają się postulaty, aby taki obowiązek wprowadzić w życie i ujednolicić procedury.

Zadania takiego na szczeblu unijnym podjął się Parlament Europejski i Rada UE właśnie w Dyrektywie 2021/2118 z 24 listopada 2021. Warto jednak dodać, że samo wejście w życie Dyrektywy nie powoduje automatycznego wprowadzenia do porządków prawnych państw UE obowiązkowego ubezpieczenia. Każdorazowo taki akt prawny musi zostać implementowany do konkretnego systemu prawnego, z uwzględnieniem specyfiki krajowych rozwiązań. Tak więc na obowiązkowe ubezpieczenie hulajnóg napędzanych silnikiem elektrycznym na pewno jeszcze poczekamy.

Co istotne, ubezpieczyciele już od jakiegoś czasu proponują użytkownikom e-hulajnóg polisy ubezpieczenia OC, AC, a nawet NNW. Należy uznać, że jest to rozwiązanie trafne i słusznie, ponieważ liczba zdarzeń drogowych z udziałem tych środków lokomocji systematycznie wzrasta. Skorzystają na tym nie tylko posiadacze tych urządzeń, ale również kierowcy aut, czy piesi. Szkody wyrządzone ruchem e-hulajnóg mogą być kosztowne, a niekiedy tragiczne w skutkach. Czekamy więc na rozwiązania na krajowe rozwiązania tej kwestii.

Foto:pixabay.com

Formalna zmiana adresu Kancelarii w Wysokiem Mazowieckiem, ale biuro w tym samym miejscu

Drodzy Klienci,

Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem dokonał zmian w zakresie numeracji budynków przy ul. Plac Odrodzenia. Do tej pory nasza kancelaria mieściła się pod adresem: Plac Odrodzenia 5. Aktualnie z formalnego punktu widzenia nasze biuro mieści się pod adresem: Plac Odrodzenia 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Tak więc wszelką korespondencję prosimy kierować już pod nowy adres naszej kancelarii.

Oczywiście nasze biuro znajduje się w tym samym miejscu i zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług. Prosimy o wcześniejszy telefon, sms lub e-mail w sprawie umówienia konkretnego terminu spotkania.

Pozdrawiamy – zespół Kancelarii Radców Prawnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Historię i szkodowość auta sprawdzimy w mObywatelu

Nie jest to co prawda żadnego rodzaju przełom, ale Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że obywatele będą mogli łatwiej sprawdzić historię nabywanego pojazdu.

Handel używanymi pojazdami nadal w Polsce jest powszechny. Powszechne niestety są też próby oszustw i wprowadzenia w błąd potencjalnych kupujących. Na przeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi Resort Cyfryzacji, który zapowiada ułatwienia, jeśli chodzi o możliwość sprawdzenia historii eksploatacji aut. Chodzi o projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. Wedle planowanych zmian, aby zbadać historię użytkowania pojazdu trzeba będzie znać jedynie numer rejestracyjny pojazdu oraz jego numer VIN. Nie będzie więc wymogu wskazywania daty pierwszej rejestracji pojazdu.

Sam dostęp do bazy danych dotyczących pojazdów ma się odbywać za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Aplikacja ta znana jest aktualnie przede wszystkim z tzw. elektronicznego dowodu osobistego. Wbrew pozorom będzie można ustalić w ten sposób wiele istotnych informacji. Wśród dostępnych danych wymienia się m. in.: markę, model,kategorię, typ, wariant, wersję pojazdu oraz jego rodzaj. Dodatkowo sprawdzimy przeznaczenie, rok produkcji i datę pierwszej rejestracji (w kraju lub za granicą). Co istotne, w aplikacji sprawdzimy też szkodowość pojazdu, a więc historię uczestniczenia auta w zdarzeniach drogowych, ale i kradzież. Sprzedawcom będzie więc bardzo trudno ukryć pewne niewygodne fakty z punktu widzenia ewentualnej sprzedaży auta.

Zmiany w prawie mają wejść w życie 27 września bieżącego roku. Na pewno można pozytywnie ocenić proponowane zmiany. Obrót używanymi pojazdami będzie pewniejszy i bardziej weryfikowalny. Jest to szczególnie istotne w kontekście roszczeń nabywców z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne aut.

Foto: pixabay.com

Do 21 sierpnia frankowicze mają czas na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności w stosunku do Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Frankowicze posiadający kredyt walutowy w Getin Noble Banku mogli już od dłuższego czasu spodziewać się takiego rozwiązania. Fatalna sytuacja finansowa Banku nie jest żadną tajemnicą i wymaga ona od kredytobiorców odpowiedniej reakcji. Osoby, którym przysługują wierzytelności w stosunku do Banku, powinny do dnia 21 sierpnia 2023 r. zgłosić je do syndyka Getin Noble Banku. Zachowanie wskazanego terminu pozwoli dokonać zgłoszenia bez dodatkowych kosztów. Co istotne, zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem platformy – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Inne formy zgłoszenia wierzytelności nie odniosą skutku prawnego. Zgłoszenie następuje za pomocą specjalnie przygotowanego ku temu formularza elektronicznego.

Oczywiście w takiej sytuacji znajdują się przede wszystkim osoby, które posiadają kredyt w Getin Banku. Chodzi tu o kredyty indeksowane lub denominowane z zastosowaniem kursów waluty franka szwajcarskiego. Toczy się wiele postępowań dotyczących ustalenia nieważności umów kredytowych lub zwrotu kredytów już nadpłaconych. Sprawne potrącenie wzajemnych wierzytelności i ich zgłoszenie syndykowi zwiększy szanse na odzyskanie należnych środków pieniężnych. Kancelaria oferuje pomoc również w zakresie reprezentacji klientów na etapie postępowania upadłościowego.

Foto: pixabay.com

 

Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby bliskiej wyliczy kalkulator

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury opublikowała na swojej stronie internetowej tzw. kalkulator zadośćuczynienia. Mowa tu o algorytmie, który ma pomagać w ustaleniu wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wyniku zdarzenia odszkodowawczego.

Ów kalkulator ma służyć przede wszystkim składom orzekającym sądów powszechnych i ułatwić wydawanie wyroków. Do tej pory w polskim systemie prawnym w zasadzie nikt nie korzystał z tego rodzaju algorytmu. Aktualnie kalkulator znajduje się w fazie testów, ale twórcy zapewniają, że to już ostatni etap prac. Już widać, że zaczynają korzystać z tego kalkulatora towarzystwa ubezpieczeń. W sądach ta tendencja w zasadzie nie jest jeszcze zauważalna.

Wyliczenie uzyskiwane za pomocą kalkulatora bazuje na wielu okolicznościach faktycznych związanych z konkretną sprawą. Suma różnych czynników decyduje o tym, jaka kwota zadośćuczynienia jest w realiach danego przypadku adekwatna i odpowiednia. Jako przykładowe zmienne wpływające na wysokość świadczenia można wskazać: pokrewieństwo; stan emocjonalny po śmierci osoby bliskiej, relacje z osobą bliską i aktualna sytuacja życiowa. Co ciekawe, system korzysta również z bazy orzeczeń sądowych, które dostarczają informacji o kwotach zasądzanych w analogicznych sprawach odszkodowawczych.

Z algorytmu, o którym mowa powyżej mają korzystać nie tylko sądy, ale również sami poszkodowani i ich pełnomocnicy. Założenia twórców kalkulatora są co do zasady słuszne, ale na pewno nie może to być jedyne narzędzie wykorzystywane w przypadku oceniania negatywnych skutków śmiertelnego zdarzenia odszkodowawczego. Kalkulator KSSIP może być rzecz jasna pomocny, ale każda sprawa jest inna i należy uwzględniać specyfikę konkretnego przypadku.

Foto: pixabay.com